Общи условия

 
Закони и юрисдикция
 
Условията посочени по-долу се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ и законите на Република България. 
При предоставяне на достъп до услугата "Нова Хост" ЕООД не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на клиента на услугата съгласно Чл. 13., Чл. 14, Чл. 15, Чл. 16 от ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ.  
Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища. 
 
Отношения между Клиента, за краткост наричан Потребител, и "Нова Хост" ЕООД, наричан по-долу за краткост Доставчик  
 
Потребителят има право да ползва услугите на Доставчика в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване.  
Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват, чрез използването им. 
Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация съдържаща се на сървърите на Доставчика, отделно от архивите предоставяни от Доставчика. 
Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Доставчика.  
 
 
Носене на отговорност 
 
Доставчикът носи отговорност за предоставянето на услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. 
Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ Интернет/Уеб приложения.  
Доставчикът не носи отговорност за начинът, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва услугата и за всички последствия от това.
Доставчикът не носи отговорност за неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в отговорностите на Доставчика.
Доставчикът не носи отговорност за сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи.  
Доставчикът не носи отговорност за съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация. 
Доставчикът не носи отговорност за случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и други, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата.  

Доставчикът се задължава да запазва съдържанието на временно спрени акаунти към услугите хостинг и онлайн радио в продължение на 60 дни. Времето за съхранение на данни върху виртуални сървъри, които не са подновени или са спрени е 15 дни.
 
Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Условията за Ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Съобщения за нарушаване на тези Условия за Ползване се изпращат на abuse@novahost.bg  
 
Доставчикът категорично забранява следния тип съдържание, като файлове или връзки към хостваните уеб сайтове:
 
 • Торент тракери и адреси
 • psyBNC, IRC и подобни проложения и даемони
 • Порнографски материали
 • Warez съдържание
 • Фишинг (Phishing) съдържание
 • Скриптове с цел вреда на локален или отдалечен сървър.
 • Софтуер за изпращане или генериране на СПАМ съобщения
 • Лишено от авторско право съдържание
 • Файлов download
 • Background процеси (например: proxy server, чат сесии, гейм сървъри)
 • "Миньори" на криптовалути
 • Рейтинг системи или системи с точки (например: bgtop.net)
 • File/image hosting/sharing
 • Съдържание нарушаващо законодателството на Република България
 • Perl или Python базирани приложения и скриптове, които могат да причинят нежелани ефекти на системата ни, се наказват автоматично от системата за мониторинг на качените файлови формати и подсигуряване на файловата система

Хостинг акаунти, които нарушат тези условия, ще бъдат деактивирани. В зависимост от нарушението, те могат да бъдат известени чрез email, след което имат срок от 6 часа да коригитат съдържанието или да бъдат деактивирани веднага при по-сериозно нарушение.
 
Сървърни лимити и ограничения
 
Споделената хостинг услуга предлага използването на ресурсите на един сървър от определен брой потребители. За да се избегне консумацията на прекалено много ресурси от един потребител за сметка на останалите, са въведени следните ограничения за всеки отделен хостинг пакет:
 • Общото потребление на ресурси (процесорно време и заделена памет) не трябва да преминава посочните за съответния хостинг планове.
Бази данни
 • Всяка отделна база от данни, качена от Потребителя не може да превишава лимита от 1GB (1,024 MB).
  Потребители, които нарувашават това условие, ще бъдат известени чрез email и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на който да предприемат нужните мерки. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде деактивиран.
 • NovaHost.BG доброволно предоставя опция за отдалечен достъп до базите данни на своите клиенти. Тази опция може да бъде използвана с цел по-лесен достъп чрез външен софтуер за управление на бази данни. Отдалечения достъп не може да бъде използван за връзка и управление управление между хостинг услугата и външни апликации като онлайн стриим, гейм сървъри, апликации за събиране на статистики и други подобни.

Условия за използване на функцията FFmpeg

 
 • Размерът на видео формата не трябва да бъде повече от 250 MB при качване или конвертиране.
 • Може да се конвертира или прикачва видео формат не повече от 1 брой наведнъж.
 • Потребителят няма право да използва функцията за създаване на порнографски сайтове.
 
Email съобщения
 
Потребителят няма право да изпраща нежелани Търговски съобщения (СПАМ) от услугата предоставена от Доставчика.
За "СПАМ" се счита също така всяко следващо поискано или непоискано търговско съобщение след 300 (триста) изпратено в рамките на 1 час, независимо от приложението.
Доставчикът си запазва правото при установяване на СПАМ, услугата да бъде деактивирана без предупреждение.
 
 
Сигурност на услугите
 
Доставчикът има право да сканира и преглежда съдържанието на Потребителя при указване на помощ или при съмнение за нарушаване на условията за ползване на услугите.
Доставчикът е задължен да осигури надеждна защита към съдържанието на потребителя до толкова, до колкото зависи от него. Потребителят отговаря за сигурността на съдържанието си като код и пароли.
При пропуски в сигурността на съдържанието на Потребителя, Доставчикът не носи отговорност. Доставчикът има право да възвърне съдържанието на Потребителя с последния направен бекъп само и единствено при заявка от Потребителя.
 
Интелектуална собственост
 
Материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчика и са защитени от Закона за авторските права и останалите закони за интелектуална собственост.  
 
Доставчикът си запазва правото да ограничава или напълно деактивира услуги, които използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина без съгласието на реалният собственик.
 
Качване на файлове -   FTP upload 
 
 • Потребителят няма право да качва Windows базирани файлове ,тъй като нашите системи функционират под Unix/Linux операционни системи.
 • Потребителят няма право да качва програми изискващи допълнителен лиценз или активационен ключ както и "кракнати" програми.
 
Използване на SFTP / SSH протокол за връзка
 
Потребителят се съгласява, че всяко негово действие може да бъде записвано в системни логове.
Потребителят се съгласява, че всяко действие срещу системата или срещу сигурността на системата може да доведе до деактивиране на неговата услуга.
Потребителят носи отговорност за всички действия, които трети лица могат да изпълнят използвайки неговият ключ или паролата му.
 
Uptime / Поддръжане на сайтовете на услугите в нормално състояние  
 
Доставчикът се съгласява и задължава да поддържа сайтовете на всичките Потребители в изрядно състояние според вече описаните условия за ползване на услугите.
Доставчикът не е отговорен за условия извън неговият контрол, които предизвикват прекъсване на услугата, например:  
   
- Проблем предизвикан от потребител, които е нарушил условията ни за използване на услугите и е предизвикал глобалната мрежа да ограничи свързаността, която предлагаме за общо ползване;
- Проблем предизвикан на хардуерно ниво, които не можем да контролираме и поправим в нормалните 10-20 минути при софтуерни фактори;
- Проблем предизвикан от атаки или неправилни потребителски настройки.
   
Доставчикът се задължава да прегледа точната причина, поради която се е случило прекъсване на достъп до услугата, и да помогне на Потребителя максимално в допустимите граници.
Доставчикът се задължава да обясни в детайли причината за всички прекъсвания на услугите, които Потребителят ползва.
Доставчикът се съгласява да обясни в детайли на Потребителя какви действия са взети за да се предотвратят бъдещи такива фактори.
 
Backup функция
 
 • Услугата eжедневен backup се предоставя доброволно от страна Доставчика. Платформата на Доставчика извършва няколко арихва/backups върху собственото си оборудване на определен период от време, по собствено усмотрение.
 • Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него за своите нужди в случай на формсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването на Доставчика, действия или бездействия на трети лица и организации целящи да навредят на Доставчика.  
 • Доставчикът насърчава, а Потребителя се задължава да съхранява допълнително информацията намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства. 
 • Доставчикът си запазва правото да изключва файлове с голям размер (над 200 MB) при създаването на архивни копия и файлове, качени с цел архивиране, за да бъде избегнато натоварване на системата.
 • Потребителят се съгласява, че няма да използва несигурни /глобално предлагани софтуерни приложения/ скриптове за направата на цялостни копия на уеб съдържанието си,като:
 
Скритове за цялостен backup на cPanel-ски потребител/ хостинг услуга, които предизвикват възможни системни натоварвания заради неправилния начин на употреба.
 
Регистрация, подновяване и трансфер на домейни
 
 • За да използва предоставените Услуги, Потребителят следва да се регистрира, като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса.
 • Пълноценното активиране на домейна се извършва до два дни от вписването му в регистрите на имена на домейни в Интернет.
 • Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато данните предоставени от Потребителя са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.
 • Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато данните предоставени от Потребителя са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.
 • Доставчикът дава на Потребителя възможност за подновяване на периода, за който е регистриран избрания от Потребителя домейн, като преди изтичане на заявения от Потребителя срок на регистрация на домейна, Доставчикът му изпраща напомнително електронно писмо, на посочения от него електронен e-mail адрес 30 дни преди, 15 дни преди и в деня на изтичането на самия домейн.
 • Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителя не е получил напомнителното писмо, тъй като е предоставил грешни или неточни електронни адреси или е сменил електронните си адреси и не е уведомил за това Доставчика.
 • Доставчикът не носи отговорност, ако след изтичане на срока на регистрация, името на домейна е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е по-висока, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че Потребителят не е заплатил своевременно за продължаване срока на неговата регистрация.
 • Домейн не може да бъде трансфериран навън преди да е навършил 60 дни от датата на регистрация.
 • Домейн не може да бъде трансфериран навън след като е изтекъл или остават по-малко от две седмици преди датата на изтичане.
Онлайн радио сървъри
 
 • Радио хостинг услугите предоставяни от Доставчика не могат да бъдат използвани за цел, която е незаконна или може да причини каквито и да е вреди на трети лица.
 • Доставчикът не носи отговорност за каченото или излъченото от Потребителя съдържание.
Отказ на услуга и възвръщане на парична сума
 
 • Потребителя има право да откаже своята услуга във всеки един момент от своята клиентска част освен ако не е сключен специален договор и там не е посочено друго.
 • Ако потребителя откаже своята услуга до 15 дни след закупуването, има право да поиска пълно възвръщане на сумата. Това включва онлайн хостинг, онлайн радио и виртуални сървъри (VPS)
 • Ако потребителя е закупил услуга която включва безплатен домейн и откаже своята услуга, възвръщаме сумата като се изключва стойността на домейна.
 • NovaHost.BG не предлага възвръщане на суми след като периода от 15 дни след датата на закупуване е преминал.
За нас от NovaHost.BG, като администратор на лични данни, винаги е било и ще продължава да бъде основен приоритет нашите клиенти да се чувстват сигурни, когато ни предоставят лична информация.

Какво е GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет още през 2016г., но ще влезе в сила на 25 май 2018г. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като се цели промяна в начина, по който компаниите боравят с тях. Наред с тези промени, една от най-основните причини за влизането в сила на GDPR е контролът, който потребителите ще имат върху личните си данни. След 25 май, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните компании. Част от новите права на потребителите се изразяват във възможността им да поискат от всяка една компания:

 • изтриване на цялата информация (от информационните системи на доставчика);
 • право да получат копие от информацията си, както и да бъдат информирани за причините за нейното събиране;
 • извличане на всички данни, с цел предоставянето им на друг администратор;

GDPR защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него. Следователно регламентът засяга всички компании по света, които боравят с данни на граждани на ЕС.

Ние сме готови за GDPR

Никога не сме правили компромис със сигурността на данните, които потребителите ни предоставят, и затова започнахме да се подготвяме за изискванията на Регламента за защита на данните от вече година, за да сме сигурни, че ще може да изпълним всички нужни стъпки:

Отговорник по защита на личните данни (Data Protection Officer)

Според GDPR всяка компания, която е администратор на лични данни, трябва да определи длъжностно лице, което да се грижи персоналната и кредитната информация да остане защитена, да следи за правилното управление на клиентските данни, както и да спомага за осведомеността на служителите и тяхното обучение в тази насока. От NovaHost.BG вече имаме длъжностно лице, което да се грижи за сигурността на ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА нашите клиенти.

Получаване на съгласие

Въпреки че получаването на съгласие от страна на клиент, не е нещо ново, с навлизането на GDPR има промени по самото условие. С навлизане на регламента, потребителят трябва да извърши действие, с което да покаже своето съгласие, че иска да получава новини от страна на компанията. Предвид тези промени, NovaHost.BG взе нужните мерки да получи съгласието на своите клиенти, както и да предостави форма за попълване за всички потенциални такива.

Изтегляне на цялата информация и правото „да бъдеш забравен“

Ние от NovaHost.BG винаги сме стараели да бъдем прозрачни за това как използваме информацията на нашите клиенти и същевременно да уважаваме правата им. Поради тази причина всяко физическо лице, клиент на NovaHost.BG, има възможността да заяви желанието си да изтегли цялата налична информация, която съществува в нашите база данни, като ние ще я изпратим в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Също така могат да се възползват и от правото си „да бъдат забравени“ ‑ условието е да нямат активни услуги към нас през последните 90 дни.

Максимална защита

Осигуряваме максимална защита на нашите клиенти, за да са спокойни, когато ни предоставят своите данни.

За нас е основен приоритет защитата на личната информация, която ни предоставят нашите клиенти. Затова се стремим непрестанно да се усъвършенстваме в защитата и обработването на предоставените ни данни и не мислим да спираме да се развиваме в тази насока, защото вашето доверие е важно за нас!

Декларация за конфиденциалност по смисъла на GDPR

Име на фирма: "Нова Хост" ЕООД
ЕИК/Булстат: BG202318007
ЗДДС: BG202318007
Адрес: Троян, 5600, ул. Длъжковска 5
IBAN: BG53FINV91501015703341
BIC: FINVBGSF
М.О.Л: Петър Христов

Законни интереси

 • Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора помежду им.
 • Страните могат да договарят повреме на действието на договора нови условия, изменения и допълнения по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на договора не води до недействителност на целия договор.
 • Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, ако не могат да бъдат уредени доброволно между страните, чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване до Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.
 • За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.


Надзорни органи, контролиращи дейността:


Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15 
Дирекция „Правна и международна дейност”
Отдел„Правни становища и международно сътрудничество”
тел. 02/ 91-53-531
Дирекция „ Правни производства и надзор”
Отдел „Правни производства и процесуално представителство”
тел. 02/ 91-53-535
Център за информация и контакти, свързани с регистрацията на
администратори на лични данни - тел.  02/915 35 18
Деловодство – тел. 02/ 91-53-515,91-53-519 
факс 02/ 91-53-525 
Приемна – 9:30 - 17:00
e-mail: kzld@cpdp.bg
web: http://www.cpdp.bg/


Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия:  0700 111 22

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на услугите предлагани от "Нова Хост" ЕООД от датата на приемане.
 • Начини на плащане: