0
Вход / Регистрация
Помощ
Връзка с нас
359884136870

Условия за ползване


Фирмена Информация:
 
"Нова Хост" ЕООД
Булстат: 202318007
ИН ПО ЗДДС: BG202318007
МОЛ: Петър Христов
Адрес на регистрация: гр. Троян, ул. Длъжковска 5
 
Закони и юрисдикция
 
Условията посочено по - долу се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ и законите на Република България. 
При предоставяне на достъп до услугата доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребитлеля на услугата съгласно Чл. 13., Чл. 14, Чл. 15, Чл. 16 от ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ. 
Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища. 
 
Отношения Клиент, за краткост наричан Потребител, и "Нова Хост" ЕООД, наричан по-долу за краткост Доставчик. 
 
Потребителят има право да ползва услугите на Доставчикът в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване. 
Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват, чрез използването им. 
Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация съдържаща се на сървърите на Доставчика отделно от архивите предоставяни от горепосочения. 
Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Доставчикът. 
 
 
"Носене на отговорност" 
 
Доставчикът носи отговорност за предоставянето на услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. 
Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ Интернет/Уеб приложения. 
Доставчикът не носи отговорност за: 
Начинът, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва услугата и за всички последствия от това, като например:
Неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в отговорностите на Доставчикът;
Сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи; 
Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация; 
За случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчикът с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата. 

Доставчикът се задължава да запазва съдържанието на временно спрени акаунти към услугите хостинг и онлайн радио в продължение на 60 дни. Времето за съхранение на данни на виртуални сървъри, които не са подновени или са спрени е 15 дни.
 
Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Условията за Ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Съобщения за нарушаване на тези Условия за Ползване се изпращат на abuse@novahost.bg. 
 
Доставчикът категорично забранява следния тип съдържание, като файлове или връзки към хостваните уеб сайтове:
 
 • Торент тракери и адреси
 • psyBNC, IRC и подобни проложения и даемони
 • Порнографски материали
 • Warez съдържание
 • Фишинг (Phishing) съдържание
 • Скриптове с цел вреда на локален или отдалечен сървър.
 • Софтуер за изпращане или генериране на СПАМ съобщения
 • Лишено от авторско право съдържание
 • Файлов download
 • Background процеси (proxy server, чат сесии, гейм сървъри ...)
 • Рейтинг системи или системи с точки(например: bgtop.net)
 • File/image hosting/sharing
 • Съдържание нарушаващо законодателството на Република България.
 • Perl или Python базирани приложения и скриптове, който могат да причинят нежелани ефекти на системата ни се наказват автоматично от системата ни за мониторинг на качените файлови формати и подсигуряване на файловата система.

Хостинг акаунти, които нарушат тези условия, ще бъдат деактивирани. В зависимост от нарушението те могат да бъдат известени чрез email след което имат срок от 6 часа да коригитат съдържанието или да бъдат деактивирани веднага при по - сериозно нарушение.
 
Сървърни лимити и ограничения:
 
Споделената хостинг услуга предлага използването на ресурсите на един сървър от определен брой потребители. За да се избегне консумацията на прекалено много ресурси от един потребител за сметка на останалите, са въведени следните ограничения за всеки отделен хостинг пакет:
 • Общото потребление на ресурси (процесорно време и заделена памет) не трябва да преминава посочните за съответния хостинг планове.

Всяка отделна база от данни, качена от Потребителя не може да превишата лимита от 1GB (1,024 MB).
Потребители, които нарувашават това условие ще бъдат известени чрез е-мейл и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на който да предприемат нужните мерки. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде деактивиран.

 

Условия за използване на функцията FFmpeg. :

 
 • Размера на видео формата не трябва да бъде повече от 250 MB при качване или конвертиране.
 • Може да се конвертира или прикачва видео формат не повече от 1 брой (на веднъж).
 • Потребителя няма право да използва функцията за създаване на порнографски сайтове.
 
Email съобщения.
 
Потребителя няма право да изпраща нежелани Търговски съобщения (SPAM) от услугата предоставена от Доставчика.
За "СПАМ" се счита също така всяко следващо поискано или непоискано търговско съобщение след 300 (триста) изпратено в рамките на 1 час, независимо от приложението.
Доставчикът си запазва правото, при установяване на SPAM услугата да бъде деактивирана без предупреждение.
 
 
Сигурност на услугите.
 
Доставчикът има право да сканира и преглежда съдържанието на Потребителя при указване на помощ или при съмнение за нарушаване на условията.
Доставчика е задължен да осигури надеждна защита към съдържанието на потребителя до толкова до колкото зависи от нег. Потребителя отговаря за сигурността на съдържанието си като код и пароли.
При дупка в сигурността на съдържанието на Потребителя, Доставчика не носи отговорност. Доставчика има право да възвърне съдържанието на Потребителя с последния направен бекъп само и единствено при заявка от Потребителя..
 
Интелектуална собственост:
 
Материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчикът и са защитени от Закона за авторските права и останалите закони за интелектуална собственост. 
 
Доставчикът си запазва правото да ограничава или напълно деактивира услуги които използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина без съгласието на реалният собственик на тази собственост.
 
Качване на файлове  - FTP upload: 
 
 • Потребителя няма право да качва Windows базирани файлове тъй като нашите системи функционират под Unix/Linux операционни системи.
 • Потребителя няма право да качва програми изискващи допълнителен лиценз или активационен ключ както и "кракнати" програми.
 
Използване на SFTP / SSH протокол за връзка
 
Потребителят се съгласява че всяко негово действие може да бъде записвано в системни логове.
Потребителят се съгласява че при всяко действие срещу системата или срещу сигурността на системата може да доведе до деактивиране на неговата услуга.
Потребителят носи отговорност за всички действия който трети лица могат да изпълнят използвайки неговият ключ или паролата му.
 
Uptime / Поддръжане на сайтовете на услугите в нормално състояние : 
 
Доставчикът се съгласява и задължава да поддържа сайтовете на всичките Потребители в изрядно състояние според вече описаните правила .
Доставчикът не е отговорен за условия извън неговият контрол който предизвикват прекъсване на услугата пример : 
   
- Проблем предизвикан от потребител който е нарушил правата ни за използване на услугите и е предизвикал глобална мрежа да ограничи мрежата която предлагаме за общо ползване.
- Проблем предизвикан на хардуерно ниво което неможем да контролираме и оправим в нормалните 10-20 минути при софтуерни фактори
- Проблем предизвикан от атаки или неправилни потребителски настройки.
   
Доставчикът се задължава да прегледа точната причина поради която се е случило прекъсването на достъп до услугата и да помогне на Потребителят максимално в допустимите граници.
Доставчикът се задължава да обясни в детайли причината на всички прекъсвания на услугите който  Потребителят ползва на съответният потребител.
Доставчикът се съгласява да обясни в детайли на Потребителят какви действия са взети да предотвратят бъдеще такива фактори.
 
Backup функция
 
 • Услугата "Ежедневен backup" се предоставя от страна Доставчика в израз на добра воля. Платформата на Доставчика извършва няколко арихва/backups върху собственото си оборудване на определен период от време, по собствено усмотрение.
 • Доставчика съхранява архивите, направени от самия него за своите нужди в случай на формсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването на Доставчика, действия или бездействия на трети лица и организации целящи да навредят на Доставчика. 
 • Доставчикът насърчава, а Потребителя се задължава да съхранява допълнително информацията намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства. 
 • Доставчикът си запазва правото да изключва файлове с голям размер (над 50 MB) при създаването на архивни копия и файлове, качени с цел бекъп, за да бъде избегнато натоварване на системата.
 • Потребителят се съгласява че няма да използва несигурни / глобално предлагани софтуерни приложения  / скриптове за направата на цялостни копия на уеб съдържанието си пример : 
 
Скритове за цялостен backup на cPanel-ски потребител / хостинг услуга който предизвикват възможни системни натоварвания заради неправилния начин на употреба.
 
Регистрация, подновяване и трансфер на домейни
 
 • За да използва предоставените Услуги, Потребителя следва да се регистрира, като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса.
 • Пълноценното активиране на домейна се извършва до 3 дни от вписването му в регистрите на имена на домейни в Интернет.
 • Доставчикът не носи отговорност, в случаите когато данните предоставени от потребителя са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.
 • Доставчикът дава на Потребителя възможност за подновяване на периода, за който е регистриран избрания от Потребителя домейн, като преди изтичане на заявения от Потребителя срок на регистрация на домейна, Доставчикът му изпраща напомнително електронно писмо, на посочения от него електронен e-mail адрес 30 дни преди, 15 дни преди и в деня на изтичането на самия домейн
 • Доставчикът не носи отговорност ако Потребителя не е получил напомнителното писмо, тъй като е предоставил грешни или неточни електронни адреси или е сменил електронните си адреси и не е уведомил за това Доставчика.
 • Доставчикът не носи отговорност ако след изтичане на срока на регистрация, името на домейна е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е по-висока, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че Ползвателят не е заплатил своевременно за продължаване срока на неговата регистрация.
Онлайн радио сървъри
 
 • Радио хостинг услугите предоставяни от Доставчикът не могат да бъдат използвани за никаква цел, която е незаконна или може да причини каквито и да е вреди на трети лица.
 • Доставчика не носи отговорност за каченото или излъченото от потребителя съдържание.
 
Законни интереси
 
 • Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора по между им.
 • Страните могат да договарят през време на действие на договора нови условия, изменения и допълнения по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на договора не води до недействителност на целия договор.
 • Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, ако не могат да бъдат уредени доброволно между страните, чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване до Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.
 • За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.


Надзорни органи, контролиращи дейността:


Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15 
Дирекция „Правна и международна дейност”
Отдел„Правни становища и международно сътрудничество”
тел. 02/ 91-53-531
Дирекция „ Правни производства и надзор”
Отдел „Правни производства и процесуално представителство”
тел. 02/ 91-53-535
Център за информация и контакти, свързани с регистрацията на
администратори на лични данни - тел.  02/915 35 18
Деловодство – тел. 02/ 91-53-515,91-53-519 
факс 02/ 91-53-525 
Приемна – 9:30 - 17:00
e-mail: kzld@cpdp.bg
web: http://www.cpdp.bg/


Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия:  0700 111 22


Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на услугите предлагани от "Нова Хост" ЕООД от датата на приемане.
Език: