Full translation is in progress. If you have sales or support questions, you can contact us

Colocate your servers with unilimited traffic and 24/7 support.

Колокацията е идеално решение за всички вас, които искате да сте напълно независими, като разполагате с хардуерните и софтуерните настройки на сървъра си. Нашето задължение е да ви предоставим професионален дейта център, отговарящ на изискванията за температура, охлаждане, запрашеност, влажност, непрекъснато електрическо захранване, бърза и защитена интернет връзка, защита от пожар и др.

Предимства на услугата
>> Управлявате и контролирате вашето оборудване
>> Минимизиране на риска, свързан с правилната експлоатация на оборудването - електрозахранване и климатизация
>> Получавате гаранция за високо ниво на защита, свързаност и максимална подсигуреност. Вижте повече за EQUINIX Data Center
>> Екип от професионалисти, които при необходимост администрират вашите сървъри

Сграда

Електрозахранване

Климатизация

Сигурност

Изпрати запитване

Често задавани въпроси

Колокация ( co - location ) е разполагане на собствен сървър на клиента в технологичен център. Услугата дава възможност за бързо и безпроблемно достигане до информацията от страна на клиенти и партньори. Предимството на услугата е, че спестява високите разходи за изграждане на собствен оборудван технически център и заедно с това гарантира непрекъснато наблюдение и поддръжка на оборудването от висококвалифицирани специалисти.

  • Payment ways: