Как да инсталирам Apache + PHP + MySQL под CentOS ?

В този урок ще покажем как да инсталирате вашия уеб пакет от Apache уеб сървър, PHP интерпретатор и MySQL база данни. Под CentOS това става доста лесно с помощта на командата yum.
За да изпълняваме нужните команди трябва да сме се свързали с SSH връзка към виртуалния сървър. Как да направите това можете да прочетете тук.
Най - напред ще инсталираме MySQL като изпълним следната команда:

yum install mysql-server mysql

След като вече сме инсталирали сървъра с база данни трябва да му зададем права да се стартира при рестарт както и да го стартираме а именно:

chkconfig --levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start


След като вече сме инсталирали сървъра трябва да зададем парола на root потребителя.

mysqladmin -u root password 'тук поставете root паролата'

С това приключихме инсталацията на MySQL базата данни. Сега идва ред на уеб сървъра а именно Apache 2. За да го инсталираме отново ще използваме командата yum:

yum install httpd

Отново му задаваме права за стартиране при рестарт и пускаме сървъра:

chkconfig --levels 235 httpd on
/etc/init.d/httpd start

Ако сте изпълнил всичко правилно при написването на адрес http://ип-адреса-на-виртуалния-сървър трябва да се показва страница и по това разбираме, че сървъра е актиевн.

Следва инсталацията на PHP 5 и тъй като PHP ще работи с MySQL е нужна и инсталацията за модула с MySQL както и няколко допълнителни стандартни модула които повечето сайтове изискват. Отново използваме yum:

yum install php php-cli php-common php-devel php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-mbstring php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc

След като инсталирахме и PHP остава само да рестартираме Apache сървъра за да влезнат промените в сила:

/etc/init.d/httpd restart или service httpd restart

Остава само да тестваме дали всичко работи като поставим един тестов скрипт test.php в docroot директорията на apache а именно /var/www/html а във файла въвеждаме:


При зареждане на страницата http://ип-адреса-на-виртуалния-сървър/test.php би трябвало да се покаже PHP INFO страница в която са описани всички видове настройки, модули и т.н. По това ще разберете, че сте свързал всичко правилно и работи.

Остава само да качите вашия сайт към директорията /var/www/html и той да заработи правилно. Възможно е при някои сайтове да възникне проблем с пътищата, но след като ги редактирате от конфигурационните файлове на сайта би трябвало този проблем да изчезне.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Какво е виртуален сървър (VPS) и подходящ ли е за мен ?

Виртуалният сървър  (VPS) е самостоятелен сървър, който работи заедно с други виртуални...

Мога ли да прехвърля своя уебсайт от споделен хостинг към VPS ?

Прехвърлянето на вашето съдържание от хостинг към виртуален сървър  е напълно възможно, но туй...

Как да се свързваме към виртуалния сървър чрез SSH

В тази статия ще разясним как да се свържете към вашия виртуален сървър чрез SSH връзка. За тази...

Какво представлява SSD технологията ?

SSD (Solide-State Drive) означава повече скорост за твоя сайт! Страниците, които изискват...

Какво е SSD и какви са ползите от SSD технологията ?

Какво е SSD ?SSD (Solid State Drive) е устройство за съхраняване на данни и твърд диск от ново...