Как мога да трансферирам домейн към NovaHost.BG ?

Трансфер на домейн представлява прехвърлянето на даден домейн между два регистратора. При самия трансфер на домейна, по подразбиране не се извършва  промяна в неговите настройки, освен ако това не е посочено при стартирането на трансфера т.е. домейнът може да се трансферира при друг регистратор, но сайтът да продължи да се зарежда от същия хостинг акаунт т.е. това не влияе на зареждането на домейна. Трансферирайте вашия домейн към нас.

Условия за трансфер на домейн

1. Оторизационен код (Authorization/EPP key)
Едно от условията за да бъде трансфериран даден домейн от един регистрар при друг е предоставянето на оторизационен код (Authorization/EPP key) .

2. Деактивиране на забрана за трансфер (domain lock)
Другото основно изискване е за домейна да бъде деактивирана забраната за трансфер, т.е. домейна да бъде отключен (ACTIVE).

При голяма част от регистрарите в контролния панел за управление на домейните, от съображения за сигурност потребителят не може да види Authorization/EPP key, а също така самостоятелно не може да деактивира забраната за трансфер на домейна. В този случай, потребителят, желаещ да извърши трансфер на домейн, трябва да се свържете с регистрара на домейна и да изиска домейнът да бъде отключен за трансфер и да му бъде предоставен оторизационния код за трансфер. Без да са изпълнени тези условия, заявка за трансфер не може да се пусне и даден домейн няма как да бъде трансфериран.

3. E-mail за верификация

След като описаните по-горе предпоставки за трансфер са налице, остава да се изпълни последното условие, а именно да се потвърди верификационния e-mail за трансфер, който регистрара, при когото ще се трансферира домейна, изпраща. Верификационният е-mail се изпраща до няколко часа след пускането на заявка за трансфер на e-mail адреса, който е бил въведен при първоначалната регистрация на домейна. Обикновено в e-mail-a се съдържа линк, върху който трябва да се кликне, за да потвърдите съгласието, домейнът да бъде трансфериран при друг регистрар.


Период за трансфер на домейн

Трансфер на домейн се осъществява около 7 работни дни след датата на потвърждението на верификационния e-mail. Повечето регистратори имат опция за одобрят трансфера и да избегнат стандартния период за трансфер.

 

*Ако към датата на пускане на заявката за трансфер, периодът на регистрация на домейна вече е изтекъл, трансфера не може да се осъществи. В този случай домейнът трябва да бъде подновен при настоящия му регистратор.

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Какво се случва ако не подновя своя домейн навреме ?

Нашата система е така създадена, че да Ви изпраща няколко напомнителни писма за изтичане на вашия...

Как да насочвам домейна към различни адреси.

Можете да променяте/добавяте/премахвате записи към вашият домейн от вашата клиентска част. Това...

Какво е домейн ?

Всеки сайт в Интернет има свой адрес, наричан IP (Ай-Пи) адрес. Това е в същност адресът на...

Какво представлява WHOIS защита ?

WHOIS Защитата е правилната услуга за всеки, който иска да запази личната си информация далеч от...

Мога ли да променя името на домейна си ?

Домейн имената се записват в световен регистър и не могат да бъдат променяни. Единствения начин...