Какво представляват Wildcard сертификатите?

Какво представлява Wildcard сертификата?
Абсолютно всички SSL сертификати се издава въз основата на домейна, на който се помещава даден уебсайт. Какво можем да направим, ако имаме множество поддомейни, на този уебсайт и желаем те също да използват SSL сертификат? Именно за това е въведен Wildcard сертификата - той е валиден за всички поддомейни на един уебсайт.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Какво е EV сертификат и какви документи са нужни за издаването?

Какво е EV(Extended Validation) сертификат?EV са сертификати, с удължена валидация. През 2006 г....

Какво е SSL сертификат и как работи.

Какво е SSL сертификат?Secure Socket Layer или SSL е отделен протокол за сигурност, използван от...

Какво е Let's Encrypt сертификат и каква е разликата от другите сертификати ?

Какво е Let's Encrypt ? Let’s Encrypt е сертификат, който осигурява криптиране на връзката между...