Какво е EV сертификат и какви документи са нужни за издаването?

Какво е EV(Extended Validation) сертификат?
EV са сертификати, с удължена валидация. През 2006 г. CA/Browser Forum - група от водещи производители на сертификати и браузърни разработчици( CA - Certificate Authority или органите, който се занимават екслузивно с управлението на издаване на сертификати), одобриха няколко стандартни насоки, за издаване и валидиране на EV сертификати. Така начина по който се визуализира EV сертификат беше променен, за да може посетителя да познае по-лесно, че този уебсайт е с по-висок стандарт на сигурност. Тези сертификати се визуализират с допълнителна зелена лента, което ги отличава от останалите сертификати, който се визуализират с обикновен син или зелен цвят на адреса. С такъв сертификат, собствениците могат да се предпазят от фалшификатори, който искат да откраднат тяхната марка и клиенти.

Какви документи са нужни за издаването на EV(Extended Validation) сертификат?
Важно е да знаем, че EV сертификати със зелена лента могат да се издават единствено на юридически лица. В допълнение към стандартните данни, изисквани за издаване на сертификат се изискват документи от лицето, което представлява фирмата или дружеството, с който се доказва тяхната регистрация. Документите трябва да бъдат изцяло на английски език.Цялостно описание на изискванията можете да намерите по-долу:

1. Институциите, които могат да закупят и кандидатстват за EV сертификат са следните:

 • Правителствени организации
 • Фирми и компании
 • Еднолични търговци
 • Организации с нетърговска цел
 • Партньорски дружества

Документите, нужни за издаването на SSL сертификата трябва да включват следното:

 • Регистрационен номер на фирмата или организацията
 • Дата на основаване на фирмата или организацията
 • Адрес на организацията или фирмата (или адресът на официалното лицето, което регистрира SSL сертификата)
 • Организацията или фирмата трябва да е регистрирана преди повече от 3 години
 • Проверката на организацията допълнително се осъществява чрез верификация по банкова сметка

2. Изисквания от към домейнът, на който ще бъде инсталиран SSL сертификата:

 • За да се квалифицира даден домейн за EV SSL сертификат, той трябва да бъде регистриран на името на фирмата или организацията
 • Ако домейнът има включен Whois privacy protect, то тази опция трябва да бъде изключена
 • По време на верификация на домейнът, организацията която издава сертификата (GeoTrust, VeriSign или Comodo) ще изискат гласова проверка чрез обаждане от собственика на домейна.

3. Изисквания от към лицето, заявяващо SSL сертификата:

 • Официалното лице, което участва във верификационния процес трябва да е нает на работа в същата фирма
 • Лицето е оторизирано да верифицира EV сертификата от самата фирма или организация
 • Нужно е попълване на допълнителни документи, който след това трябва да бъдат нотариално заверени
 • Официално становище от фирмата или организацията

4. Като допълнителна проверка за организацията, е нужно телефонна проверка с отговорно лице на таззи организация. Телефонната проверка се извършва директно от органа, издаващ сертификата. По време на телефонната проверка, от Вас ще се изискват следните неща:

 • Името на лицето, изискващо издаването на сертификата
 • Одобрение на EV сертификата
 • Съгласяване с общите условия, предоставени от органа издаващ сертификата

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Какво е SSL сертификат и как работи.

Какво е SSL сертификат?Secure Socket Layer или SSL е отделен протокол за сигурност, използван от...

Какво е Let's Encrypt сертификат и каква е разликата от другите сертификати ?

Какво е Let's Encrypt ? Let’s Encrypt е сертификат, който осигурява криптиране на връзката между...

Какво представляват Wildcard сертификатите?

Какво представлява Wildcard сертификата?Абсолютно всички SSL сертификати се издава въз...