Articles

 Какво е EV сертификат и какви документи са нужни за издаването?

Какво е EV(Extended Validation) сертификат?EV са сертификати, с удължена валидация. През 2006 г....

 Какво е Let's Encrypt сертификат и каква е разликата от другите сертификати ?

Какво е Let's Encrypt ? Let’s Encrypt е сертификат, който осигурява криптиране на връзката между...

 Какво е SSL сертификат и как работи.

Какво е SSL сертификат?Secure Socket Layer или SSL е отделен протокол за сигурност, използван от...

 Какво представляват Wildcard сертификатите?

Какво представлява Wildcard сертификата?Абсолютно всички SSL сертификати се издава въз...